Ο Δημήτρης Καιρίδης στο Market Watch του Action 24 (11.12.2020)

YouTube video