Ο Δημήτρης Καιρίδης στο Brainstorming με τους Κατερίνα Δούκα & Σταμάτη Ζαχαρό (Action24, 09.10.2020)

YouTube video