Ο Δημήτρης Καιρίδης στο “Ραντάρ” με τους Δήμο Βερύκιο και Τάκη Χατζή (Alpha 989)

YouTube video