Ο Δημήτρης Καιρίδης στο κεντρικό δελτίο της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης Θράκης

YouTube video