Ο Δημήτρης Καιρίδης στο κεντρικό δελτίο του ΔΕΛΤΑ TV Θράκης

YouTube video