Ο Δημήτρης Καιρίδης στον Φίλιππο Φιλιππακόπουλος (Alpha 989, Καθαρές Κουβέντες, 01.10.2020)

YouTube video