Ο Δημήτρης Καιρίδης στον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο (Alpha 989)

YouTube video