Ο Δημήτρης Καιρίδης στον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο (Alpha 989, Καθαρές Κουβέντες, 03.11.2020)

YouTube video