Ο Δημήτρης Καιρίδης στον “Καθρέφτη” του Χρήστου Μιχαηλίδη (Α’ Πρόγραμμα)

YouTube video