Ο Δημήτρης Καιρίδης στον Δημήτρη Αποστόλου στο 965 FM της Χαλκίδας (13.10.2020)

YouTube video