Ο Δημήτρης Καιρίδης στον Γιώργο Κουβαρά (Action 24, Evening Report, 19.11.2020)

YouTube video