Ο Δημήτρης Καιρίδης στον Αθήνα 9,84 και την Κατερίνα Παπαβασιλείου, 17.10.23

YouTube video