Ο Δημήτρης Καιρίδης στις Καθαρές Κουβέντες του Φίλιππου Φιλιππακόπουλου (Alpha 989)

YouTube video