Ο Δημήτρης Καιρίδης στις “Καθαρές Κουβέντες” με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο (Alpha 989, 15.12.2020)

YouTube video