Ο Δημήτρης Καιρίδης στη Νεκταρία Μπίλλη (Kosmos TV Ρόδος, Η επικαιρότητα σήμερα, 14.09.2020)

YouTube video