Ο Δημήτρης Καιρίδης στη Μαρία Νικόλτσιου (Alpha 989, Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου)

YouTube video