Ο Δημήτρης Καιρίδης στην Κατερίνα Παπαβασιλείου (Αθήνα 984, 11.09.2020)

YouTube video