Ο Δημήτρης Καιρίδης στην Κάτια Μακρή (Alpha 989, “Δελτίο Θυέλλης”, 19.06.2020)

YouTube video