Ο Δημήτρης Καιρίδης στα “Πρόσωπα του Σαββατοκύριακου” με τη Μαρία Νικόλτσιου (Alpha 989)

YouTube video