Ο Δημήτρης Καιρίδης στα “Γεγονότα” του ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ (11.12.2020)

YouTube video