Ο Δημήτρης Καιρίδης στα “Γεγονότα στις 10” στο TV100

YouTube video