Ο Δημήτρης Καιρίδης στα “Γεγονότα στις 10” για το 9ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης (TV100, 26.10)

YouTube video