Ο Δημήτρης Καιρίδης στα “Γεγονότα στις 10” στο TV100 της Θεσσαλονίκης (15.07.2020)

YouTube video