Ο Δημήτρης Καιρίδης στα “Αναμενόμενα και Μη” με την Κωνσταντίνας Δημητρούλη (Α’ Πρόγραμμα, 10.09.2020)

YouTube video