Ο Δημήτρης Καιρίδης απέναντι στον Κώστα Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ στις Παρεμβάσεις του Bluesky

YouTube video