Ο Δημήτρης Καιρίδης απέναντι στον Κώστα Ζαχαριάδη στο Evening Report

YouTube video

Ολόκληρη η συζήτηση εδώ:

YouTube video