Ο άμεσος διάλογος με τους πολίτες συνεχίζεται… στο Breeze στην Αγία Παρασκευή

#Αγία_Παρασκευή
Ο άμεσος διάλογος με τους πολίτες συνεχίζεται…
στο Breeze στην Αγία Παρασκευή.