Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (Στρασβούργο, 7-9 Απριλίου)

Η παρέμβασή μου στην Ενότητα “Μετανάστευση” στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, Παρασκευή 8 Απριλίου 2022.

YouTube video

Η παρέμβασή μου στην Ενότητα “Ευρωπαϊκές Αξίες και Κράτος Δικαίου” στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, Παρασκευή 8 Απριλίου 2022.

YouTube video

Η παρέμβασή μου στην Ενότητα “Νεολαία, Εκπαίδευση και Πολιτισμός” στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, Παρασκευή 8 Απριλίου 2022.

YouTube video

Στρασβούργο 10 Απριλίου – Παρεμβάσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σε επίπεδο Ολομέλειας

Οι εργασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, σε επίπεδο Ολομέλειας, πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο στις και 9 Απριλίου. Η ελληνική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τους κ.κ. Δημήτρη Καιρίδη, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Γιάννη Μπουρνού, συμμετείχε ενεργά, λαμβάνοντας το λόγο σε διάφορες θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα:

Στην τοποθέτησή του για το θέμα της μετανάστευσης στην Ολομέλεια της Διάσκεψης, ο κ. Καιρίδης σημείωσε πως οι προτάσεις που κατατέθηκαν είναι υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα  φιλόδοξες και με πρακτικό προσανατολισμό, επιτυγχάνοντας απόλυτη συναίνεση στη συνιστώσα των εθνικών κοινοβουλίων. Ανακεφαλαιώνοντας τις προτάσεις, ο κ. Καιριδης υπογράμμισε τα εξής: α. η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να καταργηθεί και θα πρέπει να τύχει καλύτερης διαχείρισης β. στη διαχείριση της μετανάστευσης παρατηρείται μεγάλη  κατάτμηση αρμοδιοτήτων κι ως εκ τούτου χρειάζεται καλύτερος συντονισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, περισσότερη διαφάνεια, σαφήνεια, λογοδοσία και οικονομικούς πόρους,  γ. χρειάζεται αποτελεσματικότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και προστασία από υβριδικές επιθέσεις όπως αυτές που δέχθηκε η Ε.Ε. προσφάτως από τη Λευκορωσία και το 2020 από  την Τουρκία. Τέλος, τόνισε για μία ακόμη φορά τη σημασία πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  του διεθνούς δικαίου. 

Ο κ. Καιρίδης κατά την παρέμβασή του στη θεματική ενότητα για τις αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια, τόνισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μας υπενθύμισε ότι βρισκόμαστε σε κατεπείγουσα και εμπόλεμη κατάσταση με τα αυταρχικά καθεστώτα, καθώς και ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη βάλλεται και βρίσκεται σε κίνδυνο. Παρότρυνε τους πολίτες να λάβουν υπόψιν τους στις προτάσεις τους αυτή την κατεπείγουσα κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και αφορά την υπαναχώρηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε αρκετά κράτη μέλη της Ένωσης, στοιχεία τα οποία κατά την γνώμη του δεν έχουν συμπεριληφθεί στο σημαντικό  αυτό κείμενο.   

Στην ενότητα για την παιδεία, τον πολιτισμό και τη νεολαία ανέφερε ότι η δημοκρατία  βασίζεται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Ωστόσο, το παράδοξο της δημοκρατίας μας, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, είναι ότι οι νέοι δεν μπορούν να εκφραστούν λόγω της μη συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία. Το χάσμα αυτό,  που αφήνει τους νέους έξω από την διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποτυπώνεται σε σειρά αποφάσεων, όπως αυτές που αφορούν το κλίμα. Κατέληξε προτείνοντας να περιλαμβάνεται σε κάθε νομοθετική του πρωτοβουλία, αντίκτυπος επιπτώσεων σε βάθος είκοσι πέντε ετών, ως δικλείδα ασφαλείας για τις μεταγενέστερες γενιές. 

Ο κ. Κεφαλογιάννης, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για τα ζητήματα της ψηφιακής μετάβασης, υποστήριξε ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να ολοκληρωθεί καταλήγοντας σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα  συμπεράσματα και αποτελέσματα, που θα ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις των πολιτών, όπως αυτές εκφράστηκαν στις συζητήσεις τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια της διασκέψεως. Ειδικότερα για τα ζητήματα της ψηφιακής μετάβασης, τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας  όπου είναι μέλος, εστίασε σε τρία ζητήματα, που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα. Πρώτον, η οικονομική ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών, ούτως ώστε να μην μείνουν πίσω στα ζητήματα της ψηφιοποίησης. Δεύτερον, η πλήρης υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στα ζητήματα της ψηφιακής τεχνολογίας και της ενσωμάτωσης τους στην παραγωγική διαδικασία.  Κατέληξε λέγοντας ότι οδεύοντας προς το 2030, που θα χαρακτηρίζεται από έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξειδίκευση της νέας γενιάς εργαζομένων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας  και της κβαντικής υπολογιστικής.

Ο κ. Μπουρνούς, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για τα ζητήματα της μετανάστευσης, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η ευρωπαϊκή ηγεσία απέτυχε να επιβάλει κοινή αντιμετώπιση στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Αναφερόμενος στο νέο σύμφωνο μετανάστευσης  και ασύλου, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση,  τόνισε ότι δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη, που δεν επιθυμούν πρόσφυγες στο έδαφός τους, νομίμως να κάνουν δωρεές χρημάτων στις χώρες πρώτης γραμμής. Επιπλέον πακτωλός χρημάτων δίνεται και για την κατασκευή γιγάντιων δομών φιλοξενίας στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ακόμη υπογράμμισε ότι, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η  Ευρώπη δέχεται νέα προσφυγικά κύματα και εξέφρασε την ελπίδα του ότι  κυβερνήσεις κρατών, όπως η Πολωνία, θα αλλάξουν ρότα ως προς το προσφυγικό, καθώς τώρα πλήττονται ευθέως οι ίδιες λόγω του πολέμου. Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη, στο σύνολό της, θα πρέπει να εφαρμόσει την υποχρεωτική αλληλεγγύη στη μεταναστευτική πολιτική της.                

Στην παρέμβασή του για την ενότητα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στην Ολομέλεια, ο κ. Μπουρνούς δήλωσε την στήριξή του στις τροπολογίες της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, που προωθούν μια ευρωπαϊκή δημοκρατία χωρίς αποκλεισμούς, που ενδυναμώνει τους εργαζόμενους, προωθεί την ισότητα και επεκτείνει τη δημοκρατία στον χώρο εργασίας, καθώς επίσης και στην πρόταση για τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών για τη συνταγματοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ενός πρωτοκόλλου κοινωνικής προόδου και μιας Ένωσης Υγείας, αλλά και την επανέναρξη της συζήτησης για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης. Κλείνοντας, σχολίασε ότι οι πολίτες απέδειξαν σε αυτή τη Διάσκεψη την προθυμία τους να σώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από αναπόφευκτη παρακμή, υπογραμμίζοντας ότι δε θα πρέπει να απογοητεύσουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς λαούς, υποκύπτοντας σε διαδικαστικά εμπόδια και στο σχέδιο σοβινιστικών δυνάμεων να μπλοκάρουν σχεδόν τα πάντα.