Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (29-30 Απριλίου, Στρασβούργο)

YouTube video

Κατά την πρόσφατη και τελική ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, μίλησα ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Μεταναστευτικό, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της Ομάδας. Συνοπτικά αυτές αφορούν:

– Την καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ενίσχυση της FRONTEX και των κρατών της πρώτης γραμμής, με διαφάνεια και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– Την ενοποίηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας νόμιμης διόδου μετανάστευσης, με σαφείς κανόνες και υποχρεώσεις,

– Μια πιο αποτελεσματική πολιτική ασύλου με αλληλεγγύη και καταμερισμό της ευθύνης μεταξύ όλων των κρατών-μελών αλλά και καλύτερες πολιτικές ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Η μετανάστευση ήταν, είναι και θα παραμείνει μέρος της ανθρώπινης φύσης και απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την καλύτερη διαχείρισή της. Παρά τις αρχικές ανησυχίες ότι δεν θα τα καταφέρουμε, εξαιτίας της φόρτισης που το ζήτημα της μετανάστευσης φέρει, καταφέραμε να συγκλίνουμε σε ένα κείμενο συγκεκριμένων και υλοποιήσιμων προτάσεων.

Ακολουθεί η δευτερολογία μου στην Ολομέλεια:

YouTube video