Οι “πολιτικές διαστάσεις” της πανδημίας (Action 24, X2, 10.03.2020)

YouTube video

Στην εκπομπή του Γιάννη (Πολίτη) στο Action 24, έχω πάντα τη δυνατότητα για μια πιο άνετη χρονικά ανάλυση. Τον ευχαριστώ για την υπομονή του… Τα δημοκρατικά και τα αυταρχικά καθεστώτα διαχειρίζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο την τρέχουσα κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Η διαφάνεια και η ενημέρωση, χαρακτηριστικά τα οποία συναντά κανείς κυρίως στις δημοκρατίες, βοηθούν στον περιορισμό της διασποράς. Στον αντίποδα, τα αυταρχικά καθεστώτα έχουν μεγαλύτερη ευκολία να επιβάλλουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καραντίνες και περιορισμούς. Σε περιόδους επιδημιών, κάμπτονται, σε ένα βαθμό, οι προσωπικές μας ελευθερίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος.