Οι εκλογές στη Γερμανία, η ελληνο-γαλλική συμφωνία & ο ευρω-στρατός (Bluesky, Παρεμβάσεις)

YouTube video