Νόμιμη εργασιακή κινητικότητα από τις Φιλιππίνες

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρης Καιρίδης συναντήθηκε σήμερα με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης των Φιλιππίνων, κ. Mario Perpetuo Socorro T. Zinampan. Τον κ. Zinampan συνόδευε ο Πρέσβης των Φιλιππίνων, κ. Giovannic E. Palec, καθώς και κυβερνητικό κλιμάκιο του εκεί Υπουργείου Μετανάστευσης.

Καθώς υποδέχθηκε την ξένη αντιπροσωπεία, αναφέρθηκε στη μακρά και στενή σχέση της ελληνικής κοινωνίας με τις Φιλιππίνες και στην απασχόληση στην Ελλάδα πολλών εργαζομένων από τις Φιλιππίνες, τόσο στη ναυτιλία όσο και σε υπηρεσίες οικιακής φροντίδας και στον τουρισμό.

Αμφότερες οι δύο πλευρές συμφωνήσαμε ότι στόχος είναι η υπογραφή διμερούς συμφωνίας εργασιακής κινητικότητας μεταξύ της Ελλάδας και των Φιλιππίνων, μέχρι τις αρχές του 2025, οπότε και συμπληρώνονται 75 χρόνια από τη σύναψη των επίσημων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών διακρατικών συμφωνιών εργασιακής κινητικότητας με φίλες χώρες, με στόχο την κάλυψη των αναγκών εργατικού δυναμικού της ταχύτατα αναπτυσσόμενης ελληνικής οικονομίας, με την ενίσχυση νόμιμων διαύλων λελογισμένης εργασιακής κινητικότητας, με όρους και κανόνες και με απόλυτη ασφάλεια για την ελληνική κοινωνία.