Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε.