Μιλάνε για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αυτοί που την κατέστρεψαν… (Art TV, Χωρίς Χρώμα)

YouTube video