Μια άνετη και πολιτισμένη συζήτηση για ελληνο-τουρκικά & Brexit (Creta TV, Ενημέρωση, 28.12.2020)

YouTube video