Μεταξύ Παρισιού-Αθήνας και Άγκυρας, το Βερολίνο θα διαλέγει πάντα το Παρίσι και την Αθήνα… (Alpha TV, 04.12.2020)

ΜΜΕ

Θα προτιμούσε να μην πρέπει να διαλέξει. Αλλά αν αναγκαστεί, δεν πρέπει να υπάρχει καμμία αμφιβολία τι θα διαλέγει πάντα η Γερμανία. Κι αυτό είναι κάτι που αρχίζει να γίνεται κατανοητό στον Ερντογάν, γι’ αυτό και οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του εναντίον του Μακρόν προσωπικά.

YouTube video