Μέσα στις πάρα πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη (ΑNT1, Καλοκαίρι Μαζί)

YouTube video