Λυκόβρυση-Πεύκη

Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κατοίκους του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης που με τίμησαν με την παρουσία τους σήμερα. Έμειναν τέσσερις μέρες – δεν επαναπαυόμαστε. Προχωράμε σταθερά, τολμηρά, μπροστά!