Κύκλος Ιδεών Ελλάδα Μετά V: Η ανασυγκρότηση της Δύσης Πανελ