Κοινή η απειλή της πανδημίας, οι συνέπειές όμως μπορεί να είναι ασύμμετρες διευρύνοντας την απόκλιση Βορρά-Νότου (Livemedia, Κώστας Μπλιάτκας, 24.04.2020)

YouTube video

Η απειλή της πανδημίας είναι κοινή για όλη την Ευρώπη, όμως οι συνέπειές της μπορεί να είναι ασύμμετρες διευρύνοντας την απόκλιση Βορρά-Νότου.

Η άρση του περιορισμού κρατικών ενισχύσεων εντός της Ε.Ε., λόγω της πανδημίας, ενέχει τον κίνδυνο να επιτρέψει στις ισχυρές επιχειρήσεις του ευρωπαϊκού Βορρά να εξαγοράσουν τις επιχειρήσεις του Νότου, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Υπάρχει επομένως, σοβαρός κίνδυνος να γίνει μία ανακατανομή του πλούτου εντός της Ένωσης, που αντιβαίνει στο ζητούμενο της ευρωπαϊκής συνοχής.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα επιπλέον σοβαρότατο πρόβλημα. Έχει επιτραπεί η κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση (με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό) ΔΕΝ είναι “προβληματική”, πράγμα το οποίο καθορίζεται από μια σειρά οικονομικών δεικτών. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, έχουν δει τα ίδια κεφάλαιά τους να εξανεμίζονται και δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Μπορεί να είναι βιώσιμες, να είναι φορολογικά ενήμερες αλλά σύμφωνα με τον ισχύοντα ευρωπαϊκό κανονισμό, είναι “προβληματικές” και άρα δεν δικαιούνται οικονομική στήριξη. Τη στιγμή που οι γερμανικές επιχειρήσεις λαμβάνουν αφειδώς κρατικές ενισχύσεις, ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος, που κατάφερε να επιβιώσει της κρίσης, βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ολόκληρη η παρέμβασή μου στην εκπομπή του Κώστα Μπλιάτκα στο Livemedia.gr στις 24.04.2020 εδώ:

YouTube video