Καλογρίτσας, Εργασιακά, Ισραήλ και η αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ (Bluesky, Παρεμβάσεις)

YouTube video