ΚΑΙΡΙΔΗΣ Δ. – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019