Καιρίδης Vs Αναγνωστοπούλου στο libre: Ποια είναι η ενδεδειγμένη εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας; (libre.gr, 24.10.2020)

Εδώ οι δύο συνεντεύξεις.