Κάνουμε, λαός & ηγεσία, ό,τι είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή (Action 24, Briefing)

YouTube video