Κάνουμε εξωτερική πολιτική για το εθνικό συμφέρον και όχι για την εκτόνωση του θυμικού (militaire.gr)

YouTube video