Θα έδιναν τη “Μητέρα των Μαχών” αλλά δεν έχουν διαβάσει καν το νομοσχέδιο και ψεύδονται (Κontra Channel)

ΜΜΕ
YouTube video
YouTube video