Θέλουμε να μπει τάξη και να βοηθήσουμε την οικονομία, 26.09.2023