Η Τουρκία δεν αλλάζει αλλά δοκιμάζει αντιδράσεις και αντιστάσεις (Action 24, Evening Report)

YouTube video