Η Τουρκία απέτυχε & εξαναγκάσθηκε να προσέλθει στις διερευνητικές που δεν ήθελε (Bluesky, Παρεμβάσεις)

YouTube video