Η Πολιτική, το Δημόσιο και οι Αγορές (Action 24, Briefing)

YouTube video